Vijesti

Centralna vojna svečanost u povodu Dana Oružanih snaga BiH održana u kasarni Rajlovac u Sarajevu


Svečanim postrojavanjem komandi i jedinica Oružanih snaga BiH uz prisustvo visokih domaćih i međunarodnih zvaničnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu je 30. novembra 2017. godine obilježen 1. decembar – Dan OS BiH i 12. godišnjica od formiranja Oružanih snaga BiH.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović, član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i zamjenik ministra odbrane Boris Jerinić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč sa zamjenicima, generalmajorima Mirkom Tepšićem i Senadom Mašovićem.

Također, ceremoniji su prisustvovali brojni zvaničnici svih nivoa vlasti u BiH, najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, vojnodiplomatski predstavnici akreditirani u BiH, predstavnici međunarodne zajednice u BiH, bivši ministri odbrane BiH i penzionirani generali OS BiH.

Prisutnima su se prigodnim govorima obratili predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović i načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč.

U svom obraćanju predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović istakao je važnu ulogu Oružanih snaga BiH u današnjem društvu, te posebno pohvalio brojne aktivnosti koje pripadnici OS BiH realiziraju u mirovnim misijama, pružanju pomoći civilnom stanovništvu kao i ostvarivanju svih drugih zadataka propisanih misijom. Obraćajući se pripadnicima Oružanih snaga BiH, dr. Čović je naglasio: „Bosna i Hercegovina prolazi kroz mnoga iskušenja. Danas se nalazi pred vratima EU, u vremenu kada na našu prošlost gledamo različito. Našu prošlost neće pisati niko vani, već mi u BiH, zbog toga moramo biti rasterećeni od prošlosti i vi mladi vojnici se okrenite budućnosti.”

U svom obraćanju načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč je posebno naglasio da su OS BiH u proteklom periodu postigle zapažene i značajne rezultate kroz izvršenje zakonom definirane misije i zadataka OS BiH. Istakao je i značaj podrške koju Oružanim snagama BiH pružaju partneri iz međunarodne zajednice, a posebno Štab NATO Sarajevo i snage EUFOR-a u BiH. General Jeleč je dodao: „Kvalitetom i predanim radom, ostvarili smo napredak i zapažene rezultate u izgradnji operativnih sposobnosti, implementaciji modernih NATO normi i standarda, učešću u međunarodnim mirovnim operacijama, jačanju regionalnih odbrambenih inicijativa, operacijama humanitarnog deminiranja, rješavanju viškova naoružanja, MiMES-a, kao i u procesu obuke pojedinaca, komandi i jedinica. Na ovaj način smo dali svoj doprinos u ostvarenju strateških ciljeva Bosne i Hercegovine - integracije u evropske i evroatlantske organizacije.”

U nastavku obraćanja general Jeleč je naglasio da su Oružane snage BiH „na globalnoj mapi prepoznate kao odgovoran i pouzdan partner u međunarodnim mirovnim misijama, a na unutarnjem planu OS BiH su bile kontinuirano angažirane na pružanju pomoći lokalnim zajednicama na više različitih polja”.

Za naredni period, general Jeleč je istakao da je to period koji će obilježiti „novi izazovi, naporan rad na razvijanju kapaciteta potrebnih za dostizanje punih operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH”, pri čemu je naglasio da je „neposredna uključenost Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i podrška nadležnih državnih institucija i naših međunarodnih partnera važan faktor za rješavanje ovih važnih zadataka”, zaključio je general Jeleč.

Na kraju svečane ceremonije, ministrica odbrane Marina Pendeš i generalpukovnik Anto Jeleč uručili su posebna priznanja i nagrade pripadnicima OS BiH za postignute rezultate u protekloj godini, kao i za rezultate postignute na sportskim takmičenjima.

Nakon završetka svečane ceremonije, gosti su prisustvovali prezentaciji naoružanja i opreme OS BiH.

28 FOTO GALERIJA