Vijesti

Svečani početak obuke V klase kandidata za oficire


Svečanom ceremonijom uz intoniranje himne Bosne i Hercegovine u Centru za osnovnu obuku (COO) Komande za obuku i doktrinu (KOiD) u kasarni „Zaim Imamović“ u Pazariću 8. februara 2018. godine ozvaničen je početak obuke V klase kandidata za oficire na osnovnoj obuci.

Ukupno 31 kandidat i 11 kandidatkinja započeli su osnovnu vojničku obuku u Pazariću, gdje ih očekuje naporna obuka, ali i testiranja koja će pokazati nivo znanja i vještina koje su polaznici stekli.

Uvodnom riječima dobrodošlice, komandant COO pukovnik Jasmin Ganić, kazao je da od polaznika očekuje nesebično zalaganje u ostvarivanju planskih zadataka i dostizanje zadatih standarda. On je naglasio da pripadnici COO shvataju svoju ulogu i da će istrajati u obučavanju kandidata za profesionalnu vojnu službu i naredne nivoe obuke.

Poželivši dobrodošlicu kandidatima, komandant KOiD brigadir Ilija Petrović, istakao je da je značaj prijema nove klase kandidata na obuku za oficire od višestrukog značaja. Prema njegovim riječima, OS BiH će biti podmlađene sa mladim fakultetski obrazovanim kadrovima, među kojima ima i magistara, a samim tim će brojne porodice dobiti hlјeb u ruke. On je naglasio, da se podmlađivanjem OS podupire postizanje standarda koji su potrebni za punopravno članstvo u NATO.

Kandidatima se obratio i zamjenik komandanta za operacije Komande za podršku OS BiH, brigadnigeneral Marko Stojčić, poručivši da je obuka zahtjevna i da će morati uložiti značajan trud i odricanje ali da ne sumnja u konačni rezultat. Prema njegovim riječima, bitno je da polaznici predstojeće vrijeme iskoriste za učenje i vježbanje, jer je to najbolјa investicija u sebe.

Polaznicima će se naknadno pridružiti još 13 kandidata u Pazariću. Svi koji u prvoj fazi obuke zadovolјe neophodne standarde, odlaze u Centar za profesionalni razvoj u Travniku na drugu fazu obuke, gdje će im se pridružiti još 12 pripadnika OS BiH.

10 FOTO GALERIJA