Vijesti

Završen Komandno-štabni kurs u CPR


Svečanom ceremonijom u Centru za profesionalni razvoj /CPR/ u Travniku 06.07.2018. godine završen je komandno-štabni kurs klasa 18-I koji su ove godine pohađala 33 pripadnika Oružanih snaga BiH.

Komandno-štabni kurs je najviši nivo vojne edukacije koja se realizuje u OS BiH. Polaznici su, tokom 24 sedmice, prošli kroz teme vojnog vođenja, komandovanje i kontrolu, organizaciju i operacije štaba, obavještajno-sigurnosne funkcije i funkcije organa za operativne poslove, upravlјanje logistikom, taktičke operacije i planiranje, operacija punog spektra, kao i opšte vojne teme ali i fizička testiranja.

Oficiri su seminarskim radovima detalјno obradili određene teme, a MAPEX vježbom zaokružili su kompletan proces obuke koju su započeli 22.01.2018. godine.

Tokom vježbe, polaznici su bili podijelјeni u šest igrajućih štabova od toga dvije brigade sa po dva batalјona. Scenario vježbe sa nepredviđenim taktičkim situacijama, obuhvatio je prolaz kroz borbeni raspored prijatelјskih snaga, pokret do kontakta, odbranu na brzu ruku i protivnapad, gdje je upotreblјen kompletan proces donošenja vojnih odluka u skladu sa propisanim procedurama.

Zamjenik načelnika komandno-štabnog kursa, pukovnik Enes Delić, čestitao je polaznicima i istakao da je kurs završilo 18 majora i 15 kapetana koji su stekli uslove da budu raspoređeni na formacijske dužnosti batalјona-brigade.Ističući značaj KŠK komandant CPR, pukovnik Hazrudin Hasagić, naglasio je da su ove godine po prvi put polaznici KŠK i štabnog kursa za podoficire uspješno radili zajedno MAPEX na rješavanju zadataka, što se pokazalo kao dobar potez. On je najavio da će se ova praksa nastaviti i u narednom periodu.

Načelnik štaba Komande za obuku i doktrinu /KOiD/, brigadir Danko Petrušić istakao je da su rad na terenu, te studijska putovanja i upoznavanja sa jedinicama OS BiH doprinjeli da obuka ne bude monotona.

 Uz  čestitku  polaznicima  i  instruktorima  na  uloženom  naporu   i  trudu   za  realizaciju još jednog kursa u, kako je rekao ne idiličnim uslovima, general-major

Gojko Knežević, izrazio je uvjerenje da je ovo bila prilika da starješine obnove svoje znanje i upotrebe ga u svojim jedinicama.

Za najbolјeg polaznika proglašen je major Hazir Begić, koji je ujedno bio najuspješniji u provjeri fizičke spremnosti.

Svečanoj ceremoniji su prisustvovali: zamjenik NZŠ OS BiH, general-major Gojko Knežević, ispred Operativne komande, brigadni-general Tomo Kolenda, ispred Komande za podršku, brigadir Sejad Zukić, načelnik KOiD, brigadir Danko Petrušić, načelnik za obuku u KOiD, brigadir Mirsad Stabančić, komandant CPR pukovnik Hazrudin Hasagić i predstavnici savjetodavnog tima EUFOR.

Ovo je 11 klasa KŠK koji su do sada završila 374 oficira OS BiH. Kao  i  prethodnih  godina,  nastavu  su realizovali  instruktori  CPR  sa  spolјnim  predavačima.

17 FOTO GALERIJA