Vijesti

Oražane snage BiH pružaju pomoć stanovništvu ugroženom od poplava


Oružane snage Bosne i Hercegovine, u skladu sa procedurama, angažovanjem ljudskih i materijalnih resursa uspješno pomažu u aktivnostima pomoći civilnom stanovništvu ugroženom od poplava.

Tako su danas 14. maja 2019. godine bile angažovane na području općine Prijedor. 

Naime, pripadnici 1.pješadijskog bataljona/ 6.pbr OS BiH u naselju Vrbice Prijedoru, pomogli su stanovnicima naselja Vrbice u sanaciji nasipa rijeke Miloševica, poslije toga nastavilo se prema naselju Raškovac i pravljenju novog nasipa, da se sprijeći prodor rijeke Sane dalje prema gradu Prijedoru.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH stavile su raspoložive resurse u stanje pripravnosti, kako bi, kao i do sada, bili na raspolaganju civilnim strukturama vlasti i svim građanima BiH.

Oružane snage BiH su spremne, da i dalje u skladu s raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, nastave pružati neophodnu pomoć i podršku civilnim organima vlasti i građanima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

9 FOTO GALERIJA