Oružane snage BiH

„LOGFAS” kurs za štabne oficire i podoficire 19-2“


Na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, od 07.10. do 11.10.2019. godine, u organizaciji Centra za kontrolu kretanja u Komandi logistike, realizuje se „LOGFAS“ kurs za štabne oficire i podoficire.

Kurs se realizuje u potpuno opremljenom „LOGFAS“ kabinetu , pri čemu su polaznicima omogućene savremene metode prezentacija, instrukcija, praktičnog rada i rješavanja zadataka (vježbi) na računarima. Kurs pohađa 14 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH.

Brigadir Borislav Vukičević je zvanično otvorio kurs pri čemu je polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korišćenju  „LOGFAS“ softverskih alata u komandama i jedinicama OS BiH, te svim polaznicima zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Kurs ima za cilj obuku pripadnika OS BiH u korištenju „LOGFAS“ softverskog paketa, odnosno njegovog osnovnog dijela, a u cilju podrške u radu pripadnika OS BiH u organizovanju, kontroli i analiziranju podataka i potreba komandi i jedinica što uključuje i potrebe u planiranju, koordinaciji, analizi i realizaciji logističke podrške u konkretnim uslovima.

Nakon  završenog kursa, polaznici dobijaju sertifikat o uspješno završenom kursu pri čemu stiču kvalifikacijuLOGFAS“ korisnik“. Kurs je zvanično priznat i sertifikovan kao „NATO“ kurs.

3 FOTO GALERIJA