Oružane snage BiH

Završeno prvo takmičenje „Najspremniji pripadnik OS BiH 2019“


Prvo takmičenje na nivou OS BiH „Najspremniji pripadnik OS BiH 2019“ koje je organizovala 4. pješadijska brigada, završeno je svečanom ceremonijom 10.10.2019. godine u kasarni „Božan Šimović“ Čapljina.

Najspremniji pripadnici iz sastava 4.,5.,6. pješadijske brigade, Brigade vazđušnih snaga i protiv vazdušne odbrane, Brigade taktičke podrške, Komande logistike i Komande za obuku i doktrinu po prvi put takmičili su se za titulu najspremnijeg pripadnika OS BiH.

Tokom dvodnevnog takmičenja, svi učesnici pokazali su visoku motiviranost i psihofizičku spremnost. Od takmičara se očekivalo da u što kraćem vremenu pređu zahtjevnu taktičku stazu od 25 kilometra, na kojoj su trebali da prikažu svoje znanje i uvježbanost u rukovanju pješadijskim naoružanjem, vještine u pružanju prve pomoći, veranju te gađanju pod opterećenjem. Laskavu titulu najspremnijeg pripadnika OS BiH za 2019. godinu ponio je vojnik I klase Neven Cicović iz sastava 4. pješadijske brigade. Nagradu za fer play ponio je stariji vodnik Jasmin Hodžić iz sastava Komande obuke i doktrine.

Ceremoniji zatvaranja takmičenja prisustvovali su zamjenik Načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić, Komandant 4. pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo, predstavnici komandi i jedinica OS BiH, predstavnici EUFOR-a predstavnici ODC-a Ambasade SAD i predstavnici medija.

General Jerkić je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo s organizacijom cjelokupnog takmičenja i postignutim rezultatima, te čestitao svim učesnicima ovog takmičenja na uloženom trudu i zalaganju.

Priznanja za ekipni i pojedinačni plasman uručili su general Jerkić i komandant 4.pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo. Prvo mjesto u pojedinačnom plasman u kategoriji oficira zauzeo je poručnik Anes Halilović iz Brigade vazdušnih snaga i protiv vazdušne odbrane, drugo mjesto zauzeo je potporučnik Selmir Omić iz Komande za obuku i doktrinu dok je treće mjesto zauzeo poručnik Rade Šimić iz Brigade taktičke podrške.

Prvo mjesto u pojedinačnom plasmanu u kategoriji podoficira zauzeo je vodnik Matija Ivaković iz 6. pješadijske brigade, drugo mjesto zauzeo je vodnik Ivica Jelonjić iz Brigade taktičke podrške, dok je treće mjesto zauzeo vodnik Ahmed Bajrić iz Komande logistike.

Prvo mjesto u pojedinačnom plasmanu u kategoriji vojnika zauzeo je vojnik I klase Neven Cicović iz sastava 4. pješadijske brigade, drugo mjesto zauzeo je kaplar Senad Sarajkić iz Brigade taktičke podrške, dok je treće mjesto zauzeo vojnik Nedjeljko Suvajčević iz sastava Komande logistike.

U ekipnom plasmanu prvo mjesto zauzela je ekipa Brigade taktičke podrške, druga je bila ekipa Komande logistike, dok je treće mjesto zauzela ekipa Komande obuke i doktrine.

25 FOTO GALERIJA