Oružane snage BiH

Oružane snage BiH provode aktivnosti na pružanju pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa


Na osnovu Odluke Predsjedništa BiH o angažovanju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i spriječavanju širenja koronavirusa (COVID-19), te održanih sastanaka sa predstavnicima Granične policije BiH definisani su granični prijelazi na kojima će pripadnici OS BiH sopstvenim kapacitetima izvršiti postavljanje šatora, kreveta, dezinfekciju tih šatora i fizičko obezbjeđenje šatora do daljnjeg.

Kako je definisano, uspostavit će se šatorska naselja sa krevetima na osam graničnih prijelaza, prema sljedećem:

  • GP Izačić sa kapacitetom za 100 osoba
  • GP Bijača sa kapacitetom za 100 osoba
  • GP Brod sa kapacitetom za 100 osoba
  • GP Gradiška sa kapacitetom za 200 osoba
  • GP Rača sa kapacitetom za 50 osoba
  • GP Šepak sa kapacitetom za 50 osoba
  • GP Vardište sa kapacitetom za 50 osoba
  • GP Klobuk sa kapacitetom za 20 osoba.

U skladu sa odlukom Predsjedništva BiH i naređenjem Ministarstva odbrane BiH, Oružane snage BiH odmah će pristupiti realizaciji navedenih zadataka.

Izvještavanje o daljnjim aktivnostima i postupcima bit će zasnovano na realizaciji zadatih i eventualno novih zadataka.  

13 FOTO GALERIJA