6.2.2020

Angažovanje Inžinjerijskog bataljona u 2019. godini


Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH, u protekloj 2019. godini bili su angažovani na nekoliko lokacija širom Bosne i Hercegovine na aktivnostima pružanja pomoći civilnim institucijama.