Vijesti

Oružane snage BiH angažovane na uklanjanju porušenog mosta na području općine Petrovo


U skladu s odobrenim i propisanim procedurama, te zahtjeva Opštine Petrovo, od 30. do 31. maja 2019.godine, pripadnici inžinjerijskog bataljona su angažovani na uklanjanu porušenog mosta na rijeci Spreči koji je od velikog značaja jer spaja dvije općine Gračanicu i Petrovo.

Nakon što je odobreno angažovanje OS BiH, inžinjerijski bataljon je angažovao inžinjerijske mašine i određen broj vojnih lica kako bi uklonili urušeni most te time stvorili uslove za izgradnju novog mosta.

Uzimajuući u obzir da je most od izuzetnog značaja za stanovništvo dvije općine, pripadnici inžinjerijskog bataljona će i dalje nastaviti aktivnosti do potpunog uklanjanja mosta iz rijeke Spreče.

Oružane snage BiH, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, nastavit će pružati svu neophodnu pomoć i podršku civilnim strukturama na ugroženim područjima i biti u službi svih građana BiH.

4 FOTO GALERIJA