Vijesti

Oružane snage BiH podržale manifestaciju „Jahorina Ultra Trail 2019“


Angažovanjem personala i zrakoplova 2.HS br ZS i PZO izvršena je podrška realizaciji događaja „Jahorina Ultra Trail 2019“, koji je održan 27. i 28. jula 2019. godine na lokalitetu četiri planine; Jahorina, Trebević, Romanija i Ravna planina.

Zbog specifičnosti staza, broja i različitih životnih dobi učesnika, civilne strukture vlasti su se obratile Ministarstvu odbrane BiH za podršku ovom događaju.

Stazu čine strmi putevi, dijelovi biatlonskih, skijaških i bob staza, šumski putevi, stjenoviti prolazi te pruga koja vodi kroz petnaestak tunela.

Tokom događaja 2.HS br ZS i PZO je angažovao jedan helikopter sa četiri člana posade za potrebe medicinske evakuacije zračnim putem (MEZP). 

Uzimajući u obzir širinu rejona na kome je organizovan događaj „Jahorina Ultra Trail 2019“, posade 2.HS-a su odredile jedanaest pogodnih slijetnih mjesta za eventualnu evakuaciju povrijeđenih i bolesnih.

Povodom ovog događaja helikopterska posada 2.HS-a je vršila aktivno dežurstvo u kasarni „Rajlovac OS BiH“ u Rajlovcu.

Pripadnici 2.HS br ZS i PZO  još su jednom je demonstrirali spremnost za izvršenje zakonom propisane misije te nastavljaju i sa podrškom civilnim strukturama vlasti tokom sportskih i drugih događaja.

3 FOTO GALERIJA