Vijesti

Oružane snage BiH angažovane na saniranju deponije smeća na lokalitetu Donje Kolibe na području općine Brod


U skladu s odobrenim i propisanim procedurama, te zahtjeva općine Brod, od 27. do 29. jula 2019. godine, pripadnici inžinjerijskog bataljona su bili angažovani na saniranju deponije smeća na lokalitetu Donje Kolibe na području općine Brod.

Nakon što je odobreno angažovanje OS BiH, inžinjerijski bataljon je angažovao inžinjerijske mašine i određen broj vojnih lica s ciljem sprečavanja širenja nastalog požara na deponiji smeća i izvršili sanaciju iste.

Oružane snage Bosne i Hercegovine će, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, nastaviti pružati svu neophodnu pomoć i podršku civilnim strukturama na ugroženim područjima i biti u službi svih građana BiH.

4 FOTO GALERIJA