Vijesti

Ekspertni tim NATO-a posjetio Komandu za obuku i doktrinu


Članovi ekspertnog tima NATO-a za Program unapređenja edukacije u oblasti odbrane (Defence education enhancement programme-DEEP) su 26. oktobra na lokaciji kasarne “Rajlovac” i 27. oktobra 2021. godine na lokaciji kasarne “Travnik” posjetili Centar za profesionalni razvoj (CPR)/KOiD.

Posjetu je predvodio gospodin Pavel Anastasov DEEP Programme Manager, NATO HQ, a domaćin posjete u kasarni “Rajlovac” je bio komandant Centra za profesionalni razvoj brigadir Hazrudin Hasagić, dok je u kasarni “Travnik” domaćin bio komandant Komande za obuku i doktrinu brigadir Slaven Blavicki.  Pored gospodina Anastasova DEEP tim su činili: glavni narednik Janez Smid - NCO Coordinator- NATO HQ, pukovnik Zoltan Jobaggy - Dean - Faculty for Military Sciences - Hungarian Public Administration University, potpukovnik Martin Chovanec - Director - Rector's Office, Slovak Military Academy, gospodin Piotr Gawlizek- Director  DEEP eAcademy - ADL cooperation lead, brigadir  Andrija Kozina - Dean - Croatian Military Academy (TBC), pukovnik Mitko Bogdanoski - Dean - Military Academy of North Macedonia (TBC), major Jens Bohm - International Cooperation Officer- Fuhrungsakademie der Bundeswhr, Germany (TBC).

Na Odjeljenju stranih jezika (OSJ) 26.oktobra 2021.godine na lokaciji kasarne “Rajlovac” članove DEEP tima je primio komandant Centra za profesionalni razvoj brigadir Hazrudin Hasagić, koji je pozdravio članove tima, dok je Voditelj odjela stranih jezika /CPR major Vahid Podžić kroz informativni brifing prezentovao realizovane aktivnosti po preporukama DEEP tima, te upoznao prisutne o budućim aktivnostima.

Nakon informativnog brifinga članovi tima NATO-a su upoznati sa implementacijom preporuka vezanih za kurseve koji se realizuju u Centru za profesionalni razvoj od prve posjete DEEP tima iz 2019.godine kao i realizacije Godišnjeg pregleda implementacije akcionog plana. U Odjeljenju stranih jezika trenutno se izvode kursevi engleskog, njemačkog, francuskog, grčkog i turskog jezika, što čini180 polaznika jezičkih kurseva. Na lokaciji kasarne “Travnik” 27. oktobra  2021. godine članove tima je primio komandant Komande za obuku i doktrinu,brigadir Slaven Blavicki, dok je prezentaciju u formi informativnog brifinga realizovao Načelnik odsjeka za individualnu obuku/KOiD-e major Darko Ciganović. Informativni brifing je obuhvatio prezentaciju realizovanih aktivnosti po preporukama DEEP tima kao i buduće aktivnosti na unapređenju obuke koje predstoje u Odjeljenju vojnih kurseva Centra za profesionalni razvoj, a odnose se na realizaciju Komandno-štabnog kursa, Kursa za štabne oficire, Kursa komandira četa, Osnovnu oficirsku obuku, Napredni podoficirski kurs,  kao i sama integracija oficirske i podoficirske obuke kroz zajednička predavanja i vježbe u Centru za profesionalni razvoj. Poseban akcenat dat je razvoju i instruktora i uspostave uslova za sticanje zvanja instruktora.

Za svaki kurs koji se realizuje u Centru za profesionalni razvoj po ranijim preporukama DEEP tima razvijen je program instrukcija kao i Dokument kontrole kursa (CCD) što kurseve čini usklađenim sa NATO Upustvom za edukaciju i individualnu obuku. Krajnji rezultat aktivnosti na DEEP programu u Centru za profesionalni razvoj/KOiD-e je izrada kompletnog nastavnog sadržaja u skladu sa NATO Upustvom za edukaciju i individualnu obuku Bi-SC 075-007.

Svrha aktivnosti DEEP tima NATO-a je da na osnovu potreba i zahtjeva Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, pruži stručnu pomoć i resurse za implementaciju DEEP projekta. Posjeta je planirana u okviru programa saradnje između Bosne i Hercegovine i NATO-a u projektu za unapređenje edukacije u oblasti odbrane.

9 FOTO GALERIJA