O KUP

Zadaci

 

Komanda za upravljanje personalom izvršava zadatke iz domena upravljanja personalom, profesionalnog razvoja i upravljanja karijerom, regrutovanja i tranzicije i personalnih i pravnih pitanja.


UPRAVLJANJE PERSONALOM

 • Uspostavljanje i vođenje glavne evidencije personala (personalni dosije, baza podataka).
 • Regulisanje stanja u službi (obrada predloga za postavljenje, identifikacija upražnjenih pozicija, predlaganje prioriteta za popunu).
 • Izvještavanje o jačini i spremnosti personala.
 • Evidencija lica na bolovanju, vojnoj diplomatiji, u misijama podrške miru.

PROFESIONALNI RAZVOJ I UPRAVLJANJE KARIJEROM

 • Učešće u procesu unapređivanja (podrška i stručna pomoć komisijama za unapređenja, distribucija naredbi i evidentiranje unapređenja).
 • Ocjenjivanje rada (pokretanje perioda ocjenjivanja, pregled ispravnosti izvještaja, evidencija).
 • Određivanje vojno-evidencionih specijalnosti.
 • Evidencija lica na školovanju.

SISTEM REGRUTOVANJA, ZADRŽAVANJA U SLUŽBI, REZERVA I TRANZICIJA

 • Regrutovanje lica za prijem u službu u OS BiH i rad u komisijama za prijem.
 • Prestanak službe i tranzicija vojnika u civile.
 • Vođenje rezervnog sastava.
 • U sastavu Komande za upravljanje personalom rade četiri centra za regrutovanje i tranziciju u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Čapljini.

PERSONALNA I PRAVNA PITANJA

 • Vojnodisciplinska odgovornost.
 • Stimulativne mjere.
 • Personalne usluge (penzijsko i zdravstveno osiguranje, pravna i stručna pomoć komandama, jedinicama i pojedincima).
 • Poreske kartice i savjetovanja.