O KUP

Ključni personal

Miroslav Šukalo  - Komandant KUP OS BiH 

 

Ime i prezime: Miroslav Šukalo

Čin: OF-5, brigadir

Lični podaci: Oženjen, otac četvero djece, živi u Banjaluci, Republika Srpska

Telefon Lokal: 20-06 (051-335-606 i 051/310-137)

E-mail: miroslav.sukalo@js.mod.gov.ba

Datum rođenja: 19.11.1970. godine

Sadašnja dužnost: Komandant Komande za upravlјanje personalom OS BiH

Lični podaci: Oženjen, otac četvero djece, živi u Banjaluci, Republika Srpska

 

Obrazovanje/edukacija

Akademska zvanja i stručna sprema:

- SVŠ KOV JNA 1985-1989.

- VA KOV JNA 1989-1992.

- Komandno-štabna škola, R. Grčka, 2002.

- Škola za psihološke operacije R.Grčka, 2007.

- Škola nacionalne odbrane, R.Grčka 2014-2015.

Poznavanje stranih jezika:

- grčki i engleski jezik

 

Kretanje kroz službu:

- Komandir tenkovskog voda 1992-1993.

- Komandir rtenkovske čete 1993-1996.

- Zamjenik komandanta oklopnog batalјona 1996-1997.

- Komandant oklopnog batalјona 1997-2002.

- Načelnik odjelјenja za civilno-vojne poslove 2002-2003.

- Načelnik štaba mehanizovane brigade 2003-2004.

- Instruktor za komandovanje 2004- 2005.

- Oficir za strategiju, mobilizaciju i upotrebu OS 2005-2007

- Načelnik odjelјenja za borbenu obuku 2007-2013.

- Načelnik odsjeka za obuku i doktrinu 2013-2014.

- Stručni savjetnik za obuku 2015-2016.

- Oficir za odnose sa javnošću 2016-2017.

- Načelnik odjelјenja za inspekcije lokacija, skladišta i evidenciju 2017-2018.

- Stručni savjetnik za obuku 2018-2021.

- Komandant KUP OS BiH 2022 do sada

 

Unapređenja/Napredovanja u službi:

- 2019.godine brigadir

- 2013.godine pukovnik

- 2002.godine major

- 1998.godine kapetan 1. klase

- 1995.godine kapetan

- 1993.godine poručnik 

- 1992.godine potporučnik