Vijesti

Komandant NATO štaba u BiH posjetila Komandu za upravljanje personalom


Komandant KUP brigadir Nebojša Đ. Vojaković primio je 07. augusta 2019. godine u posjetu brigadnu generalicu Marti J. Bissell, komandanta NATO štaba u Sarajevu.

Težište posjete je bilo na procesu izrade vojnih iskaznica i aktivnostima Centra za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, o čemu je upoznata putem informativnog brifinga, za čiju prezentaciju su bili zaduženi brigadir Damir Milić i major Tihomir Pavlović