O KP OS BIH

MISIJA KP OS BiH


Komanda za podršku OS BiH planira, organizuje i pra podršku operacijama OS BiH pri izvršenju dodijeljenih zadataka oružanim snagama BiH u cjelini, u skladu sa zadacima KP OS BiH vezanim za personal, logistiku, obuku i doktrinu, s ciljem osiguranja uslova za izvršenje misije komandi i jedinica OS BiH.