O KP OS BIH

brigadni general Zdravko Rezo, komandant Komande za podršku OSBiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 19.09.1970. godine, Rakitno, općina Posušje

Bračni status: Oženjen, četvero djece

Postavljen na dužnost: Komandant Komande za podršku OSBiH

Lični čin: brigadni general

Formacijsko mjesto: generalmajor

 

OBRAZOVANJE / EDUKACIJA

Diplomirani inženjer građevine, Građevinski fakultet, Sveučilište Mostar

Ratna škola HVU „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb, Republika Hrvatska

Komandno štabna škola, HVU Zagreb, Republika Hrvatska

 

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

Kurs sigurosti, SAD

Kurs za oficire logistike, SAD

Kurs nacinalne sigurnosti i saradnje, NATO škola, SR Njemačka

Kurs Generalnog inspektora, BiH

7. strateški političko - vojni seminar OSCE, BiH

Kurs za mlade oficire

Kurs za oficire VP, SAD

Engleski jezik - srednji nivo

Komandno štabni kurs, Centar za profesionalni razvoj, VF BiH

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU

2024. - Komandant Komande za podršku OS BiH

2018. - 2024. - Komandant 4. pbr OS BiH

2013. - 2018. - Načelnik Odjeljenja za podršku načelnika ZŠ OS BiH

2011.- 2013. - Inspektor u GI, MO BIH

2011.- 2011. - Stručni savjetnik za planiranje transporta MO BiH

2009.- 2011. - V.D. Inspektor u GI, MO BIH

2007.- 2009. - Pomoćnik Načelnika S-4, 4. pbr, OS BiH

2004.- 2007. - Pomoćnik NŠ za S-2, 1. gombr

2001.- 2004. - Oficir za građevinu i infrastrukturu, G4 1.GZ VF

1999.- 2001. - Oficir za protivobavještajni rad u Upravi za ObRiS

1997.- 1999. - Oficir za sigurnost i protivobavještajni rad, G2 1.HGZ VF

1995.- 1997. - Pomoćnik komandanta za sigurnosne poslove, RZ i PZO

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

1994. - natporučnik

1997. - kapetan

2004. - major

2009. - pukovnik

2013. - brigadir

2023. - brigadni general