Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Obuka u br ZS i PZO od strane NATO tima

 • Picture 1

  Realizovan M2M događaj iz oblasti civilno-vojne saradnje

 • Picture 2

  Pripadnici Oružanih snaga BiH na lokaciji kasarne i aerodroma ,,Dubrave” Živinice, dobrovolјno davanje krvi

 • Picture 3

  Održana analiza obuke Operativne komande OS BiH za 2022.godinu

 • Picture 4

  Godišnjica formiranja 323. - 123.lbr Kiseljak Armije RBiH

 • Picture 5

  Godišnjica formiranja 44.bbr Jablanica Armije RBiH

 • Picture 6

  Godišnjica pogibije Senahida Bolića Bole

 • Picture 7

  Božićni prijem na lokaciji kasarne „Butila“ Sarajevo

 • Picture 8

  Ispraćaj efendije Sejdalije Hrnjića u penziju

 • Picture 9

  Početak Naprednog podoficirskog kursa 12/23-I.

 • Picture 11

  Početak Kursa komandanata batalјona 3/23-I