Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Poplave Bos.Dubica

 • Picture 1

  Zajednička vojna obuka 1.pb i EUFOR-a

 • Picture 2

  Posjeta podoficira NATO i ambasade SAD

 • Picture 3

  II faza testiranja u Travniku

 • Picture 5

  Posjeta komandanta 4.pbr kasarni „Kosova“ Ustikolina

 • Picture 6

  Obuka deklarisane jedinice sa EUFOR-om

 • Picture 7

  Posjeta K-danta OK OS BiH u 6.pbr.

 • Picture 8

  Posjeta Načelnika glavnog štaba OS Italije

 • Picture 9

  Ekipa OS BiH sudjelovala na takmičenju u Marylandu SAD

 • Picture 10

  Posjeta K-danta OK 2.pb/6pb

 • Picture 11

  OS BiH uspješno izvršile izvlačenje municije iz urušenog objekta na lokaciji skladišta Krčmarice