Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Srebrena medalјa za Tim OS BiH na vježbi “Cambrian Patrol” u Velikoj Britaniji

 • Picture 1

  Posjeta zamjenice vojnog atašea SAD kasarni „Bilećki borci“ Bileća

 • Picture 2

  Predstavnici Generalnog inspektorata u OS BiH posjetili komande i jedinice na lokaciji kasarne „Kozara“

 • Picture 3

  Komandant OK OS BiH prisustvovao Danu visokih zvanica vježbe REGEX-18

 • Picture 4

  Zrakoplovna podrška tokom praktične obuke na kursu za vojne eksperte u UN misijama (vojni posmatrači)

 • Picture 5

  Posjeta predstavnika EU i EUFORA-a

 • Picture 6

  Prvi bataljon 4.pbr dobio novog kapelana

 • Picture 7

  Na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice realizovano međunarodno takmičenje u vojničkom izazovu

 • Picture 8

  Načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović na Konferenciji o borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma održanoj u Washingtonu

 • Picture 9

  Ceremonija početka obuke 21. klase kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku Pazarić

 • Picture 10

  Dragovoljno darivanje krvi na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice

 • Picture 11

  Načelnik štaba 5.pbr OS BiH pukovnik Sreten Milošević stupio na dužnost