Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Obuka pripadnika „B“ deklarisane čete i deklarisanog protivoklopnog voda INF-L-BNG sa helikopterom iz sastava 2. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 • Picture 1

  Obuka pripadnika 6. pješadijske brigade i brigade Zračnih snaga i Protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 • Picture 2

  Posjeta pripadnika NATO Štaba Sarajevo Centru za osnovnu obuku na lokaciji kasarne “Zaim Imamović” Pazarić

 • Picture 3

  Tim za logistiku iz sastava EUFOR-a posjetio 4. pješadijsku brigadu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 • Picture 4

  Angažovanje helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za obuku izviđačkih jedinica

 • Picture 5

  U kasarni OS BiH “Rajlovac” provedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi

 • Picture 6

  Uspješno završen kurs za razvoj vođa u 5.pbr Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 • Picture 7

  Generalpukovnik Senad Mašović primio vojnog atašea Turske brigadira Mustafu Sıtkıja Tatara

 • Picture 8

  Brigada taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno realizovala obuku vozača i nišandžija iz sastava deklarisanih jedinica INF-L- BNG OS BiH na OT M113 A2 u oklopnom bataljonu na lokaciji kasarne “Dubrave” Tuzla

 • Picture 9

  Angažovanje resursa 2.helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

 • Picture 10

  Oružane snage Bosne i Hercegovine pružile podršku „Maršu mira 2020.”

 • Picture 11

  Uređenje poligona i strelišta u Centru za osnovnu obuku Pazarić