Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Zamjenik Komandanta NATO štaba u Sarajevu posjetio COO Pazarić

 • Picture 1

  Porodično druženje članova Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika sa predstavnicima MO BiH i OS BiH

 • Picture 2

  Zajednička vježba pripadnika 3.PB/4.PBR OS BiH i EUFOR-A

 • Picture 3

  Pripadnici 2.HS br ZS i PZO i pripadnici SJP MUP Zenica proveli zajedničku obuku

 • Picture 4

  Pripadnici OS BiH učestvovali na vježbi “Saber Junction 19”

 • Picture 5

  Učešće delegacije OS BiH na 6. Forumu komandanata evropskih kopnenih snaga

 • Picture 6

  Održan Okrugli sto sa Udruženjem vojno-diplomatskih predstavnika u BiH

 • Picture 7

  Uspješno realizovana vježba „Deklarisane BG“ za SEL-1

 • Picture 8

  Održana Finalna koordinacijska konferencija povodom vojnog takmičenja „Najspremniji pripadnik OS BiH 2019“

 • Picture 9

  Uspješno realizovano „Prvo sportsko takmičenje kandidata na osnovnoj obuci“

 • Picture 10

  Osnovni kurs za humanitarno deminiranje