Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Smjena stručnog osoblja na radio-relejnom čvorištu „Pločno“ na planini Čvrsnica

 • Picture 1

  Vojni ataše Ujedinjenog Kraljevstva u BiH uručio donaciju Brigadi taktičke podrške OS BiH

 • Picture 2

  Primopredaja dužnosti komandanta 1. pješadijskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 • Picture 3

  Humanitarna pomoć Vlade SAD

 • Picture 4

  Pomoć civilnim strukturama u sprečavnju širenja korona virusa COVID-19

 • Picture 5

  Pripadnici 4. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine postavili šatorska karantinska naselja na graničnim prelazima „Bijača“, „Klobuk“ i „Vardište“

 • Picture 6

  Obuka pripadnika Brigade taktičke podrške na temu korona virus (COVID19)

 • Picture 7

  Tim za odnose s javnočću OS BiH pratio “Best Warrior Competition” u SAD

 • Picture 8

  Oružane snage BiH provode aktivnosti na pružanju pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa

 • Picture 9

  Oružane snage BiH angažovane na gašenju požara u općini Drvar

 • Picture 10

  Komandant NATO štaba Sarajevo u posjeti Komandi 5. pbr OS BiH

 • Picture 11

  Helikopetrska posada OS BiH izvršila evakuaciju tijela nastradalog planinara sa planine Prenj