Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Obuka deklarisane jedinice sa EUFOR-om

 • Picture 1

  Posjeta K-danta OK OS BiH u 6.pbr.

 • Picture 2

  Posjeta Načelnika glavnog štaba OS Italije

 • Picture 3

  Ekipa OS BiH sudjelovala na takmičenju u Marylandu SAD

 • Picture 4

  Posjeta K-danta OK 2.pb/6pb

 • Picture 5

  OS BiH uspješno izvršile izvlačenje municije iz urušenog objekta na lokaciji skladišta Krčmarice

 • Picture 6

  DAMIR

 • Picture 7

  Proba

 • Picture 8

  Provođenje inspekcije utvrđenog područja u BiH od strane R. Hrvatske

 • Picture 9

  Inspekcija naoružanja u skladu s “Bečkim dokumentom 2011.”

 • Picture 10

  Glavna planska konferencija (MPC) za vježbu „DINAMIČAN ODGOVOR 18-6“

 • Picture 11

  Novi komandant 4.pbr obišao kasarne „Ante Bruno Bušić“ i „Miralem Jugo“