Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Otvoreno “Drugo sportsko prvenstvo OS BiH”

 • Picture 1

  Zajednička sanitetska obuka djelatnika 5. pbr OS BiH i predstavnika Nacionalne garde Maryland-SAD-a

 • Picture 2

  Okrugli sto i posjeta vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u Bosni i Hercegovini kasarni „Kozara“ u Banja Luci

 • Picture 3

  „Brzi transport trupa“

 • Picture 4

  Realizacija NEL-2 ocjenjivanja deklarisanog voda vojne policije na poligonu „Manjača”

 • Picture 5

  Zamjenik komandanta NATO-a za Bosnu i Hercegovinu posjetio Centar za osnovnu obuku

 • Picture 7

  Realizacija NEL-2 ocjenjivanja deklarisanog CIMIC tima OS BiH po OCC E&F konceptu

 • Picture 8

  Komandant OK OS BiH učestvovao na 5. Forumu komandanata europskih kopnenih snaga

 • Picture 9

  Početak Osnovne podoficirske obuke klasa 3/18-I

 • Picture 10

  Posjeta Parlamentarnog vojnog povjerenika bataljonu veze Brigade taktičke podrške

 • Picture 11

  Realizacija zajedničke obuke 3.pb/4.pbr OS BiH i pripadnika EUFOR-a Austrijskog kontingenta