Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Smjena rumunskih oficira u Savjetodavnom timu EUFOR-a u OK OS BiH

 • Picture 1

  General Jeleč ispratio oficire OS BiH u UN mirovnu misiju

 • Picture 2

  Obuka 19. generacije vojnika

 • Picture 3

  Doobuka medicinskih tehničara Deminerskog bataljona u okviru programa “Mil to Mil”

 • Picture 4

  Primopredaja dužnosti komandanta 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka

 • Picture 5

  Realizovana obuka „Sposobnosti okružnih timova za saradnju i vezu“

 • Picture 6

  Stručna analiza protivminskih akcija OS BiH za 2017. godinu

 • Picture 7

  Kvalifikacioni test za kandidate za učešće na takmičenju “ 2018 Best Warrior Competition“

 • Picture 8

  Obuka izviđačke čete 5. pbr OS BiH

 • Picture 9

  Posjeta vojnog i tuzlanskog muftije 5.pbr OS BiH

 • Picture 10

  Posjeta centru „Sunce” na Palama za djecu s posebnim potrebama

 • Picture 11

  Dragovoljno darivanje krvi na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice