Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Posjeta djelatnika zračnih snaga Republike Italije brigadi ZS i PZO

 • Picture 1

  Bilateralna vojna saradnja OS BiH i OS R. Rumunije “Visit to Air Force and Air Defence Brigade of AF BiH by ROU representatives”

 • Picture 2

  BRIGADA ZRAČNIH SNAGA I PROTIVZRAČNE ODBRANE

 • Picture 3

  Dragovoljno darivanje krvi na lokaciji kasarne “7. muslimanske brigade” Zenica

 • Picture 4

  Posjeta komandanta NG SAD ''Merilend'' CBO i CBS Komande za obuku i doktrinu

 • Picture 5

  Prijem za unaprijeđene oficire iz sastava Operativne komande OS BiH

 • Picture 6

  Potpisivanje plana obuke za 2018. godinu između OS BiH i EUFOR-a

 • Picture 7

  Okrugli sto Vojno-diplomatskih predstavnika i ZŠ OS BiH

 • Picture 8

  Održana analiza obuke Operativne komande OS BiH za 2017. godinu

 • Picture 9

  Posjeta Načelnika generalštaba R.Slovačke Zajedničkom štabu OS BiH

 • Picture 10

  Realizovana zajednička obuka pripadnika Br ZSiPZO i EUFOR-a u kasarni “Rajlovac OS BiH“