Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Posjeta načelnika štaba EUFOR-a

 • Picture 1

  Posjeta predstavnika Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH

 • Picture 2

  Posjeta delegacije Operativne komande OS BiH deminerskom projektu Brigade taktičke podrške „MSP Zlosela„ Kupres

 • Picture 3

  Realizacija obuke “osnovni kurs za humanitarno deminiranje”

 • Picture 4

  U kasarnoj „ Rajlovac“ relizovan M2M događaj

 • Picture 5

  U kasarnoj „ Rajlovac“ relizovan M2M događaj

 • Picture 6

  Posjete lokalnim zajednicama 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH

 • Picture 7

  Proslava zaštitnika sv. Mihovila u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini

 • Picture 8

  Posjeta zamjenika ministra odbrane BiH gospodina Mije Krešića

 • Picture 9

  Posjeta predstavnika ureda Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH

 • Picture 10

  Posjeta predstavnika štaba EUFOR-a i multinacionalnog batalјona komandi 5. pbr Oružanih snaga BiH

 • Picture 11

  Zamjenik Načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije primio u posjetu Vojnog atašea SR Njemačke u BiH