Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Godišnja analiza iz oblasti upravlјanja personalom u OK OS BiH

 • Picture 1

  Radna posjeta NATO savjetnika za doktrinu logistike u OK OS BiH

 • Picture 2

  Realizovana doobuka izviđačkih timova 4. pbr u zimskim uslovima

 • Picture 3

  Posjeta brigadnog generala Mirsada Ahmića Oklopnom bataljonu brigade taktičke podrške

 • Picture 4

  Početak Kursa komandira četa OS BiH

 • Picture 5

  STX Vježba: “Priprema baterije za gađanje“

 • Picture 6

  Realizovana STX vježba “Artilјerijska baterija u podršci jedinica u borbi“

 • Picture 7

  Svečana ceremonija povodom početka obuke IV. klase kandidata na osnovnoj obuci za oficire

 • Picture 8

  Smjena rumunskih oficira u Savjetodavnom timu EUFOR-a u OK OS BiH

 • Picture 9

  MAPEX u Operativnoj komandi OS BiH

 • Picture 10

  Posjeta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga

 • Picture 11

  Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH primio u nastupnu posjetu Ambasadora Islamske Republike Pakistan u BiH