Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Realizovana Glavna planska konferencija za vježbu Vigilant Guard 18-4, Maryland/SAD

 • Picture 1

  Prijem za vojne penzionere u Operativnoj komandi OS BiH

 • Picture 2

  Dan otvorenih vrata u 1.pješadijskom bataljonu/5. pješadijske brigade

 • Picture 3

  Posjeta delegacije OS SR Njemačke Deminerskom bataljonu brigade taktičke podrške

 • Picture 4

  Dan otvorenih vrata u 2.pb/5.pbr OS BiH

 • Picture 5

  Obilježavanje dana OS BiH u kasarni „Kosova“ Ustikolina

 • Picture 6

  Učenici osnovnih škola Hercegovine posjetili kasarnu „Božan Šimović“, Čapljina

 • Picture 7

  Delegacija Vojnog komiteta NATO u posjeti kasarni Rajlovac

 • Picture 8

  Dan otvorenih vrata u 5. pješadijskoj brigadi

 • Picture 9

  Dan otvorenih vrata u 3.pb/5.pbr OS BiH

 • Picture 10

  Dan otvorenih vrata u artiljerijskom bataljonu/5.pbr OS BiH

 • Picture 11

  Dobrovoljno darivanje krvi u kasarni „Božan Šimović“ Čapljina