Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Pripadnici poljskog kontingenta EUFOR-a posjetili Komandu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka

 • Picture 1

  Završen napredni ABHO kurs za pripadnike deklarisanih jedinica OS BiH

 • Picture 2

  Dani otvorenih vrata u povodu obilježavanja Dana OS BiH

 • Picture 3

  Dani otvorenih vrata u kasarni „Miralem Jugo“, Mostar

 • Picture 4

  Posjeta Šefa Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH (ODC) Zajedničkom štabu OS BiH

 • Picture 5

  Realizovana Glavna planska konferencija za vježbu Vigilant Guard 18-4, Maryland/SAD

 • Picture 6

  Prijem za vojne penzionere u Operativnoj komandi OS BiH

 • Picture 7

  Dan otvorenih vrata u 1.pješadijskom bataljonu/5. pješadijske brigade

 • Picture 8

  Posjeta delegacije OS SR Njemačke Deminerskom bataljonu brigade taktičke podrške

 • Picture 9

  Dan otvorenih vrata u 2.pb/5.pbr OS BiH

 • Picture 10

  Obilježavanje dana OS BiH u kasarni „Kosova“ Ustikolina

 • Picture 11

  Učenici osnovnih škola Hercegovine posjetili kasarnu „Božan Šimović“, Čapljina