Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Delegacija Centra za obuku štabnih podoficira OS R. Turske u posjeti OS BiH

 • Picture 1

  Internacionalni polaznici obuke „Uvod u protivminsko djelovanje“ u posjeti Centru za PMD i uništavanje NUS-a

 • Picture 2

  Predstavnici 4. banjalučkog polumaratona posjetili 6.pbr

 • Picture 3

  Održan 15. Koordinacijski komitet za rješavanje viškova NMiMES-a u OS BiH

 • Picture 4

  Tradicionalni zajednički iftar u kasarni “Kozara” u Banja Luci

 • Picture 5

  Zajednički iftar na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“

 • Picture 6

  Realizacija Kursa za razvoj vođa

 • Picture 7

  IFTARSKO DRUŽENJE U KASARNI „KOSOVA“ USTIKOLINA

 • Picture 8

  Posjeta Komandanta Operativne komande OS BiH komandi i jedinicama 2.pb

 • Picture 9

  VJEŽBA VANJSKOG OCJENJIVANJA “DINAMIČAN ODGOVOR 18-4”

 • Picture 10

  Beograd 2018

 • Picture 11

  Zajednički koncerti Vojnog orkestra Oružanih snaga BiH i Vojnog orkestra i hora američke Armije u Europi (USAREUR Band)