Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Glavnina američkih snaga za vježbu sa Oružanim snagama BiH dočekana na sarajevskom aerodromu

 • Picture 1

  Obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini

 • Picture 2

  Obilježen 12. maj - Dan 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH i Dan Vojske Republike Srpske

 • Picture 3

  Sedmica obuke 1.pb/4.pbr OS BiH sa EUFOR-om

 • Picture 4

  Obilježavanje dana kasarne „Mato Lučić Maturica“ Kiseljak

 • Picture 5

  Štabni razgovori MO i OS BiH sa delegacijom OS Republike Francuske

 • Picture 6

  U kasarni Rajlovac počela realizacija M2M događaja u saradnji ODC SAD Ambasade Sarajevo

 • Picture 7

  Na Manjači službeno najavljena bilateralna vježba OS BiH i SAD „Brzi odgovor 21“

 • Picture 8

  Operativnu komandu OS BiH posjetili predstavnici Norveške narodne pomoći kancelarije u BiH

 • Picture 9

  CPX/MAPEX 3.pb/4.pbr za vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“ u Centru za borbenu obuku na Manjači

 • Picture 10

  Zajednička vojna obuka s EUFOR-om

 • Picture 11

  Svečana Ceremonija primopredaje dužnosti komandanta brTP