Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Nastupna posjeta Vojnog atašea Republike Turske Operativnoj komandi Oružanih snaga BiH

 • Picture 1

  Realizacija STX i NEL-1 ocjenjivanja desetine vojne policije deklarisane po OCC E&F konceptu u sastavu bataljonske borbene grupe OS BiH (INF-L-BNG)

 • Picture 4

  Završena vježba Bataljonske grupe lake pješadije Oružanih snaga BiH na vojnom poligonu „Manjača“

 • Picture 5

  Uspješna realizacija bojevog gađanja pripadnika 3. pješadijskog bataljona OS BiH na LPO „Vrtače“

 • Picture 6

  Vojni ataše Republike Turske u posjeti zamjeniku načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 • Picture 7

  Kvalifikacijsko bojevo gađanje Oklopnog bataljona

 • Picture 8

  Posjeta tv kuće NOVA BH Brigadi taktičke podrške u kasarni „ Rajlovcu“

 • Picture 9

  Realizacija CPX/JCATS INF-L-BNG

 • Picture 10

  Realizovana situacijska terenska vježba (STX)

 • Picture 11

  Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere 20-II na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj