Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Realizacija Sprovođenje informisanja u komandama i jedinicama brTP

 • Picture 2

  Realizacija Kursa za razvoj vođa u 6.pješadijskoj brigadi

 • Picture 3

  Vojni ataše Republike Austrije u BiH, posjetio Komandu 5.pbr OS BiH na lokaciji kasarne zračne luke „Dubrave“ Živinice

 • Picture 4

  Generalpukovnik Senad Mašović u posjeti Armiji Republike Sjeverne Makedonije

 • Picture 5

  Posjeta generala William Edwards, komadanta NATO ŠTABA u Sarajevu

 • Picture 6

  Ispraćaj pripadnika 5pbr u starosnu penziju

 • Picture 7

  Realizovano sportsko takmičenje u Centru za osnovnu obuku (COO) Pazarić.

 • Picture 8

  Posjeta komandanta OK OS BiH komandantu Zajedničke komande OS Republike Austrije

 • Picture 9

  Obuka izviđačkih jedinica

 • Picture 10

  Glavna planska konferencija (MPC) za vježbu „DINAMIČAN ODGOVOR 20-6“.

 • Picture 11

  Realizovan Stručno konsultativni sastanak za prihvat, životi i rad kandidata na obuci u Centru za osnovnu obuku (COO) Pazarić