Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Primopredaja dužnosti Komandanta komande logistike

 • Picture 1

  Primopredaja dužnosti komandanta 6.pbr

 • Picture 2

  Posjeta brigadnog generala Mirsada Ahmića Deminerskom bataljonu Brigade taktičke podrške

 • Picture 3

  Revijalna malonogometna utakmica EUFOR-a i OS BiH

 • Picture 4

  Posjeta zamjenika k-danta Američke KoV za Europu u 6. pješadijskoj brigadi

 • Picture 5

  Realizacija STX vježbe 1. srb PZO „Prevođenje SLO u borbeni položaj, priprema za gađanje i pretovar rakete s APPR na SLO“

 • Picture 6

  Inspekcija naoružanja u skladu s “Bečkim dokumentom 2011”

 • Picture 7

  Posjeta zamjenika komandanta Američke kopnene vojske za Europu Oružanim snagama BiH

 • Picture 8

  Komanda 5. pbr OS BiH ispratila brigadira Zorana Gavrana u penziju

 • Picture 9

  MPV „Traganje i spašavanje u zimskim uslovima“ i prezentacija specijalističke opreme

 • Picture 10

  Savjetodavna posjeta NATO tima za ocjenjivanje jedinica Oružanih snaga BiH po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F) za NEL-1

 • Picture 11

  Svečani početak obuke V klase kandidata za oficire