Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Pokloničko putovanje manastiru Tavna

 • Picture 1

  Delegacija Međunarodnog vojnog štaba (IMS) NATO štaba u Bruxellesu u posjetu ZŠ OS BiH

 • Picture 2

  Pripadnici OS BiH obučeni za izvještavanje s terena

 • Picture 3

  Načelnik štaba Nacionalne garde Maryland posjetio Komandu 5. pbr

 • Picture 4

  Posjeta visoke delegacije Armije Republike Makedonije Oružanim snagama BiH

 • Picture 5

  Obilježen Dan podoficira u 4. pješadijskoj brigadi

 • Picture 6

  Posjeta NATO-a i EUFOR-a Komandi 1. pješadijskom (gardijskom) puku OS BIH

 • Picture 7

  Izvođenje radionice „Uloga oficira za odnose s javnošću u kriznim operacijama“

 • Picture 8

  Priprema jedinice 6. pbr na međunarodnoj vojnoj vježbi „SWIFT RESPONSE 17“ u Nјemačkoj

 • Picture 9

  Međunarodna NATO EADRCC vježba „Bosna i Hercegovina 2017“

 • Picture 10

  Angažman Inžinjerijskog bataljona Oružanih snaga BiH u završnoj fazi probijanja nove trase puta u općini Foča