Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Posjeta komandanta OK OS BiH Inžinjerijskom bataljonu i radilištu Deminerskog bataljona – Klakar Donji

 • Picture 1

  Realizovana doobuka izviđačkih timova 4. pbr

 • Picture 2

  Posjeta visoke delegacije OS Narodne Republike Kine Zajedničkom štabu OS BiH

 • Picture 3

  III klasa / Druga faza Osnovne oficirske obuke

 • Picture 4

  Posjeta brigadira Florin-Silviu Georgescu, šefa savjetodavnog tima EUFOR-a bataljonu PZO

 • Picture 5

  Provođenje PDVO-a za REGEX 2016. godine

 • Picture 6

  Cross Country

 • Picture 7

  Mali pomagači maskirnih majstora

 • Picture 8

  Posjeta 1. bataljona Kraljevskog irskog puka Oružanim snagama BiH

 • Picture 9

  Pomoć civilnim strukturama u slučaju hemijskih incidenata

 • Picture 10

  Obuka 6.pbr od strane NATO Mobile Training Team

 • Picture 11

  17. klasa kandidata na osnovnoj obuci vojnika