Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Načelnik štaba Glavne komande EUFOR-a u posjeti Operativnoj komandi OS BiH

 • Picture 1

  U Domu OS BiH održan tradicionalni božićni koncert Ministarstva odbrane BiH

 • Picture 2

  Posjeta vojnog atašea Kraljevine Španjolske Zajdeničkom štabu OS BiH

 • Picture 3

  Završetak III faze Osnovne oficirske obuke

 • Picture 4

  Obilježena 11. godišnjica formiranja OS BiH u Washington D.C., SAD

 • Picture 5

  Posjeta djece i osoblja vrtića “Dječiji grada” kasarni “Rajlovac” OS BiH

 • Picture 6

  Godišnja analiza obuke na nivou 6. pbr

 • Picture 7

  Božićni prijem na lokaciji kasarna “Kozara” Banja Luka

 • Picture 8

  Završetak kursa engleskog jezika

 • Picture 9

  Sastanak vojnog dijaloga OS BiH i OS Republike Turske

 • Picture 10

  Sastanak NZŠ OS BiH i NGŠ OS Austrije

 • Picture 11

  Svečano postrojavanje jedinica u kasarni „Kozara“ povodom obilježavanja Dana OS BiH