Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Prijem za unapređene oficire iz sastava MO i ZŠ OS BiH

 • Picture 2

  Realizovan praktični dio obuke iz vojne kontrole kretanja instruktora OS BiH

 • Picture 3

  LOT timovi Mostar, Trebinje i Višegrad posjetili Objekat D-0

 • Picture 4

  Posjeta visoke vojne delegacije OS Republike Turske OS BiH

 • Picture 5

  Završetak Osnovnog kursa o municiji - teoretski dio

 • Picture 6

  Realizоvanje kursa „Borba, navigacija i komunikacije“

 • Picture 7

  Potpisan sporazum OS BiH i EUFOR-a o razvijanju operativnih sposobnosti

 • Picture 8

  Posjeta polaznika Komandno-štabnog kursa OS R. Turske OS BiH

 • Picture 9

  REGEX 16

 • Picture 10

  10. konferencija Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH

 • Picture 11

  Božićni prijem u Komandi za obuku i doktrinu