Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Vježba „ZIMA 2016“

 • Picture 1

  Otvoreni obnovljeni vrtići u Sarajevu i Palama

 • Picture 2

  Druga godišnja akcija dobrovolјnog davanja krvi u organizaciji 6. pbr

 • Picture 3

  Načelnik štaba Glavne komande EUFOR-a u posjeti Operativnoj komandi OS BiH

 • Picture 4

  U Domu OS BiH održan tradicionalni božićni koncert Ministarstva odbrane BiH

 • Picture 5

  Posjeta vojnog atašea Kraljevine Španjolske Zajdeničkom štabu OS BiH

 • Picture 6

  Završetak III faze Osnovne oficirske obuke

 • Picture 7

  Obilježena 11. godišnjica formiranja OS BiH u Washington D.C., SAD

 • Picture 8

  Posjeta djece i osoblja vrtića “Dječiji grada” kasarni “Rajlovac” OS BiH

 • Picture 9

  Godišnja analiza obuke na nivou 6. pbr

 • Picture 10

  Božićni prijem na lokaciji kasarna “Kozara” Banja Luka

 • Picture 11

  Završetak kursa engleskog jezika