Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Savjetodavna posjeta NATO tima NEL-1

 • Picture 1

  Jedinice Deminerskog bataljona

 • Picture 2

  III klasa oficira

 • Picture 3

  Angažovanje ključnih vođa, pregovaranje i posredovanje u civilno-vojnoj saradnji

 • Picture 4

  Prijem za unapređene oficire iz sastava MO i ZŠ OS BiH

 • Picture 6

  Realizovan praktični dio obuke iz vojne kontrole kretanja instruktora OS BiH

 • Picture 7

  LOT timovi Mostar, Trebinje i Višegrad posjetili Objekat D-0

 • Picture 8

  Posjeta visoke vojne delegacije OS Republike Turske OS BiH

 • Picture 9

  Završetak Osnovnog kursa o municiji - teoretski dio

 • Picture 10

  Realizоvanje kursa „Borba, navigacija i komunikacije“

 • Picture 11

  Potpisan sporazum OS BiH i EUFOR-a o razvijanju operativnih sposobnosti