Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Odbrana od poplava na brzim vodama

 • Picture 1

  Primarni kurs za razvoj vođa

 • Picture 2

  Druga faza provjere podoficiri

 • Picture 3

  FCC za vježbu "DINAMIČAN ODGOVOR 16-6" sa BBG 6. pbr

 • Picture 4

  Posjeta komandanta OK OS BiH Inžinjerijskom bataljonu i radilištu Deminerskog bataljona – Klakar Donji

 • Picture 5

  Realizovana doobuka izviđačkih timova 4. pbr

 • Picture 6

  Posjeta visoke delegacije OS Narodne Republike Kine Zajedničkom štabu OS BiH

 • Picture 7

  III klasa / Druga faza Osnovne oficirske obuke

 • Picture 8

  Posjeta brigadira Florin-Silviu Georgescu, šefa savjetodavnog tima EUFOR-a bataljonu PZO

 • Picture 9

  Provođenje PDVO-a za REGEX 2016. godine

 • Picture 10

  Cross Country

 • Picture 11

  Mali pomagači maskirnih majstora