Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Radni sastanak glavnih podoficira u OK OS BiH

 • Picture 1

  Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH primio u posjetu Vojnog atašea UK Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH

 • Picture 2

  Ispraćaj šefa Pridruženog savjetodavnog tima pri KOiD (EAT)

 • Picture 3

  Asistent vojnog atašea Sjedinјenih Američkih Država u BiH posjetila Komandu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka

 • Picture 4

  Obuka 18. generacije novoprimlјenih vojnika

 • Picture 5

  Zajednička sanitetska obuka jedinica 5. pbr OS BiH i djelatnika Nacionalne garde Maryland-SAD-a

 • Picture 6

  Predstavnici Verifikacijskog centra OS BiH u posjetu primili evaluacijski tim RH

 • Picture 7

  Kvalifikacioni test za kandidate za učešće na takmičenju “Best Warrior Competititon“

 • Picture 8

  Savjetodavna posjeta NATO tima za ocjenjivanje jedinica Oružanih snaga BiH deklarisanih po Konceptu operativne sposobnosti (OCC E&F / SEL-2)

 • Picture 9

  Godišnja analiza iz oblasti upravlјanja personalom u OK OS BiH

 • Picture 10

  Radna posjeta NATO savjetnika za doktrinu logistike u OK OS BiH

 • Picture 11

  Realizovana doobuka izviđačkih timova 4. pbr u zimskim uslovima