Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Pripadnici MO i OS BiH na Međunarodnom vojno-redarstvenom hodočašću u Lurdu

 • Picture 1

  SEL-2 ocjenjivanje deklarisanih jedinica Brigade taktičke podrške na poligonu Manjača

 • Picture 2

  Posjeta Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH Komandi za podršku OS BiH

 • Picture 3

  Obuka sa snagama EUFOR-a

 • Picture 4

  „DINAMIČAN ODGOVOR 17-5“

 • Picture 5

  Posjeta Komandanta Američke kopnene vojske za Europu Oružanim snagama BiH

 • Picture 6

  “Naš ideal je mir i sigurnost naše domovine, njenih ljudi, dobara i njenih vrijednosti”

 • Picture 7

  Inspekcija po „Bečkom dokumentu 2011“

 • Picture 8

  Sastanak Vojnog komiteta NATO-a u Briselu u formatu misije ''Odlučna podrška''

 • Picture 9

  Aktivnosti u KOiD

 • Picture 10

  Delegacija Oružanih snaga BiH učestvovala u radu Vojnog komiteta Evropske unije

 • Picture 11

  Obilјežavanje Dana 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka i Dana Vojske Republike Srpske