Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Obilježen dan CISM-a u 4. pješadijskoj brigadi

 • Picture 1

  Inspekcija po „Bečkom dokumentu 2011“

 • Picture 2

  Radna posjeta generala OK OS BiH lokaciji 5. pbr

 • Picture 3

  Komandant NATO štaba u Sarajevu uručila certifikate pripadnicima Bataljona vojne policije OS BiH

 • Picture 4

  Savjetodavna posjeta NATO tima NEL-1

 • Picture 5

  Jedinice Deminerskog bataljona

 • Picture 6

  III klasa oficira

 • Picture 7

  Angažovanje ključnih vođa, pregovaranje i posredovanje u civilno-vojnoj saradnji

 • Picture 8

  Prijem za unapređene oficire iz sastava MO i ZŠ OS BiH

 • Picture 10

  Realizovan praktični dio obuke iz vojne kontrole kretanja instruktora OS BiH

 • Picture 11

  LOT timovi Mostar, Trebinje i Višegrad posjetili Objekat D-0