Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Pripadnici Oružanih snaga BiH na vježbi “JOINT REACTION 19“

 • Picture 1

  Generalpukovnik Senad Mašović obišao jedinice za bojevo gađanje na poligonu „Manjača“

 • Picture 2

  Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine obišla 4. pješadijsku brigadu

 • Picture 3

  Izgradnja poligona za izvođenje vojnih operacija u urbanoj zoni na lokaciji VB „Dubrave“

 • Picture 4

  Inžinjerijski bataljon brTP izvodi radove sanacije i rekonstrukcije dječijeg vrtića „Prvi korak“ Banja Luka

 • Picture 5

  Posjeta predstavnika poljskog vojnog kontigenta u sastavu EUFOR-a u BiH komandi 6.pješadijske brigade

 • Picture 6

  Zrakoplovna podrška obuci ab/6.pbr

 • Picture 7

  Predstavnici LOT timova GK EUFOR-a zajedno sa pripadnicima OS BiH na obuci u Centru za PMD i uništavanje NUS-a

 • Picture 8

  Dobrovolјno davanje krvi pripadnika Oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice

 • Picture 9

  Duhovna obnova pripadnika 4.pbr OS BiH u Tomislavgradu

 • Picture 10

  Na lokaciji kasarne i vazdušne luke “Dubrave” Živinice, realizovano takmičenje u vojničkom izazovu

 • Picture 11

  Komandant EUFOR-a u BiH, posjetio 5.pbr OS BiH