Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Posjeta Radionici za obilježavanje i uništavanje MiMES u Doboju

 • Picture 1

  Otvoreno vojno takmičenje “Najspremniji pripadnik OS BiH 2019”

 • Picture 2

  Tim iz ODC-a Ambasade SAD u Sarajevu posjetio 4. pješadijsku brigadu

 • Picture 3

  „LOGFAS” kurs za štabne oficire i podoficire 19-2“

 • Picture 4

  Nastupna posjeta vojnog atašea OS Francuske Zajedničkom štabu OS BiH

 • Picture 5

  Komandant EUFOR-a u BiH, generalmajor Reinhard Trischak posjetio 4. pješadijsku brigadu

 • Picture 6

  Učešće Voda vojne policije iz sastava bVP na Međunarodnoj vježbi „SABER JUNCTION 19”

 • Picture 7

  27. godišnjica od formiranja 2. Vmtbr Armije RBiH

 • Picture 8

  Kvalifikacijsko bojevo gađanje sa AP M16 A1 Nivo 7

 • Picture 9

  Obilježavanje Praznika Svetog Mihovila u kasarni „Božan Šimović“

 • Picture 10

  Pripreme za međunarodno vojno takmičenje „Cambrian Patrol“