Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Zajednička sanitetska obuka pripadnika 5.pbr OS BiH i predstavnika Nacionalne garde Maryland-SAD-a.

 • Picture 1

  Obilјežavanje 8. marta – Dana žena u Komandi logistike

 • Picture 2

  Komandant NATO štaba Sarajevo u posjeti Komandi za obuku i doktrinu

 • Picture 3

  Prijem u komandi 6.pbr povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena

 • Picture 4

  Obilazak historijskih znamenitosti u BiH

 • Picture 5

  Pripadnici OS BiH učestvovali na konferenciji „HMMWV Maintenance Conference“

 • Picture 6

  Pripadnici OK OS BiH učestvovali na obuci izviđačkih jedinica ,,Action During Extreme Weather Follow –up“

 • Picture 7

  Realizacija Sprovođenje informisanja u komandama i jedinicama brTP

 • Picture 9

  Realizacija Kursa za razvoj vođa u 6.pješadijskoj brigadi

 • Picture 10

  Vojni ataše Republike Austrije u BiH, posjetio Komandu 5.pbr OS BiH na lokaciji kasarne zračne luke „Dubrave“ Živinice

 • Picture 11

  Generalpukovnik Senad Mašović u posjeti Armiji Republike Sjeverne Makedonije