Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Prijem u komandi 6.pbr povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena

 • Picture 1

  Obilježen 8.mart u 4.pješadijskoj brigadi

 • Picture 2

  Posjeta LOT tima OS Švajcarske kasarni "Božan Šimović" Čapljina

 • Picture 3

  Finalna koordinacijska konferencija (FCC) za CAX vježbu sa BBG 5.pbr.

 • Picture 4

  Angažovanje i ustupanje resursa Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH za podršku „EYOF-2019“

 • Picture 5

  Konferencija Mreže načelnika generalštabova „Žene, mir i sigurnost“

 • Picture 6

  Sportsko takmičenјe u malom fudbalu na nivou 4. pbr na lokaciji 2. pješadijskog bataljona iz Bileće

 • Picture 7

  Konferencija o obuci za 2018. godinu

 • Picture 8

  Ceremonija završetka obuke klase oficira-ljekara u Domu OS BiH

 • Picture 9

  Izvršena inspekcija naoružanja u skladu sa “Bečkom dokumentu 2011”

 • Picture 10

  Inspekcija specifičnog područja u skladu sa „Bečkim dokumentom 2011“

 • Picture 11

  Na nivou 5.pbr OS BiH realizovan turnir u malom fudbalu (FUTSAL)