Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Obilјežen dan CISM-a (međunarodni komitet za vojni sport) u 4.pješadijskoj brigadi

 • Picture 1

  Zamjenik komadanta NATO štaba posjetio artiljerijski bataljon 4.pbr

 • Picture 2

  Evaluacijska posjeta Republike Slovačke u skladu sa „Bečkim dokumentom 2011“

 • Picture 3

  Darivanјe krvi na lokaciji kasarne „Božan Šimović“

 • Picture 4

  Brigadir Emir Kliko primio djelatnike Tima za vezu (LnT) EUFOR-a Austrijskog kontingenta u oproštajnu posjetu

 • Picture 5

  Realizacija događaja iz Programa održivog partnerstva s Nacionalnom gardom Maryland na temu „Osiguranje informacije: Enkripcija podataka“

 • Picture 6

  Komanda 2.pb/5.pbr OS BiH uspješno provela vježbu komandnog mjesta (CPX)

 • Picture 7

  1522019brtrp

 • Picture 8

  Generalpukovnik Senad Mašović posjetio borilišta EYOF-2019

 • Picture 9

  Zamjenik Komandantice NATO štaba u Sarajevu posjetio kasarnu “Miloš Obilić” Pale

 • Picture 10

  Dobrovoljno davanje krvi u kasarni „Miralem Jugo“

 • Picture 11

  Obilazak manastira Krupa na Vrbasu