Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 1

  Gašenje šumskog požara u Općini Konjic

 • Picture 2

  Dobrovoljno davanje krvi u COO-Pazarić

 • Picture 3

  Podrška aktivnostima na pripremi za ocjenjivanje deklarisane jedinice OS BiH

 • Picture 4

  Izuzetni rezultati pripadnika OS BiH na međunarodnoj vježbi “Combined Resolve XII” u Njemačkoj

 • Picture 5

  Oproštajna posjeta šefa savjetodavnog Tima EUFOR-a pri 4. pješadijskoj brigadi, kapetana Yasina Coplaya

 • Picture 7

  Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kasarni OS BiH “Rajlovac”

 • Picture 8

  Završena Obuka izviđačkih jedinica Operativne komande OS BiH u ljetnim uslovima

 • Picture 9

  Načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović primio generalpukovnika Oliviera Rittimanna

 • Picture 10

  Zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije, generalmajor Ivica Jerkić posjetio 4. pješadijsku brigadu

 • Picture 11

  Posjeta delegacije OS SR Njemačke Deminerskom bataljonu brigade taktičke podrške