Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Generalpukovnik Senad Mašović u posjeti Armiji Republike Sjeverne Makedonije

 • Picture 1

  Posjeta generala William Edwards, komadanta NATO ŠTABA u Sarajevu

 • Picture 2

  Ispraćaj pripadnika 5pbr u starosnu penziju

 • Picture 3

  Realizovano sportsko takmičenje u Centru za osnovnu obuku (COO) Pazarić.

 • Picture 4

  Posjeta komandanta OK OS BiH komandantu Zajedničke komande OS Republike Austrije

 • Picture 5

  Obuka izviđačkih jedinica

 • Picture 6

  Glavna planska konferencija (MPC) za vježbu „DINAMIČAN ODGOVOR 20-6“.

 • Picture 7

  Realizovan Stručno konsultativni sastanak za prihvat, životi i rad kandidata na obuci u Centru za osnovnu obuku (COO) Pazarić

 • Picture 8

  Realizovan turnir u malom fudbal (FUTSAL) na nivou 5.pbr OS BiH

 • Picture 9

  Posjeta komandanta EUFOR-a brigadi ZS i PZO

 • Picture 10

  Pripadnici Centra za osnovnu obuku (COO) realizovali čišćenje i uređenje pograničnog dijela kruga kasarne.

 • Picture 11

  Pukovnik Andrew Knight u posjeti kasarni „Miralem Jugo“