Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Ceremonija završetlka obuke 21. klase kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku Pazarić

 • Picture 1

  Analiza obuke na nivou KP OS BiH za 2018. godinu

 • Picture 2

  Posjeta Ministrice odbrane i zamjenika Načelnika ZŠ OS BiH

 • Picture 3

  Posjeta delegacije Vojske Slovenije

 • Picture 5

  Potpisivanje Plana obuke sa EUFOR-om za 2019. godinu

 • Picture 6

  Priprava za Božić u 5.pješadijskoj brigadi

 • Picture 7

  Božićni domjenak u Livnu

 • Picture 8

  Svečani ispraćaj jedinica OS BiH u operaciju podrške miru “Odlučna podrška” u IR Afganistan

 • Picture 9

  Ocjenjivanje vježbe 1. srb PZO „Priprema baterije za gađanje“

 • Picture 10

  Djelomična štabna kontrola Artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade od strane OK OS BiH

 • Picture 11

  Realizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kasarni „Rajlovac OS BiH“