Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Obilježavanje Praznika Svetog Mihovila u kasarni „Božan Šimović“

 • Picture 1

  Pripreme za međunarodno vojno takmičenje „Cambrian Patrol“

 • Picture 3

  Brigadir Emir Kliko primio je šefa Turske vojne misije brigadira Ali Tanış sa saradnicima u posjetu.

 • Picture 4

  Generalpukovnik Senad Mašović na primopredaji dužnosti načelnika Generalštaba Oružanih snaga SAD-a

 • Picture 5

  Učešće pripadnika komande logistike u sastavu „INF-L-BNG“ u ocjenjivanju „SEL-1“

 • Picture 6

  27. godišnjica od formiranja 2. korpusa Armije RBiH

 • Picture 8

  Učešće artiljerijske baterije na vježbi u sastavu bataljonske grupe lake pješadije.

 • Picture 9

  Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere 19-II na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj

 • Picture 10

  Odgovor na prirodne nepogode i druge katstrofe“,

 • Picture 11

  Realizovan Dan za posjetioce SEL-1 ocjenjivanja Batalјonske grupe lake pješadije