Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Testiranje kandidata za podoficire – CRT Tuzla

 • Picture 1

  Promocija vojnog poziva u Mostaru i Tomislagradu

 • Picture 2

  Kvartalni brifing po obuci i kontrola rada 1.pješadijskog bataljona u Livnu

 • Picture 3

  Načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović primio načelnika štaba EUFOR-a brigadnog generala Gabora Horvatha

 • Picture 4

  Završeno brigadno takmičenje u orjentacijskom trčanju 4.pbr OS BiH

 • Picture 5

  Izvršena obuka deklarisane čete sa vanjskim izvođačima na temu “Kontrola masa i nemira”

 • Picture 6

  Godišnjica stradanja logoraša 92-95 u logoru Luka u Brčkom

 • Picture 7

  Realizovan „Dana otvorenih vrata“ u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini

 • Picture 8

  Saradnja sa Univerzitetom”VITEZ”

 • Picture 9

  Generalpukovnik Senad Mašović primio admirala Jamesa Foggoa, komandanta Zajedničke komande snaga NATO-a u Napulju

 • Picture 10

  Analiza protivminskih akcija OS BiH za 2018. godinu

 • Picture 11

  Podrška obuci deklarisane logističke čete iz sastava bataljonske grupe lahke pješadije OS BiH