Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Nastupna posjeta vojnog atašea OS Francuske Zajedničkom štabu OS BiH

 • Picture 1

  Komandant EUFOR-a u BiH, generalmajor Reinhard Trischak posjetio 4. pješadijsku brigadu

 • Picture 2

  Učešće Voda vojne policije iz sastava bVP na Međunarodnoj vježbi „SABER JUNCTION 19”

 • Picture 3

  27. godišnjica od formiranja 2. Vmtbr Armije RBiH

 • Picture 4

  Kvalifikacijsko bojevo gađanje sa AP M16 A1 Nivo 7

 • Picture 5

  Obilježavanje Praznika Svetog Mihovila u kasarni „Božan Šimović“

 • Picture 6

  Pripreme za međunarodno vojno takmičenje „Cambrian Patrol“

 • Picture 8

  Brigadir Emir Kliko primio je šefa Turske vojne misije brigadira Ali Tanış sa saradnicima u posjetu.

 • Picture 9

  Generalpukovnik Senad Mašović na primopredaji dužnosti načelnika Generalštaba Oružanih snaga SAD-a

 • Picture 10

  Učešće pripadnika komande logistike u sastavu „INF-L-BNG“ u ocjenjivanju „SEL-1“

 • Picture 11

  27. godišnjica od formiranja 2. korpusa Armije RBiH