Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Pripadnici Oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice dobrovoljno darovali krv

 • Picture 1

  Doobuka vođa/komandira deminerskih odjeljenja i rukovodnog osoblja deminerskog bataljona

 • Picture 2

  Sastanak sa ekpertnim timom iz Komande zračnih snaga NATO-a (NATO ETV HQ – AIRCOM)

 • Picture 3

  Realizacija M2M događaja BIHSPP2001327ICE "Demining Medic Annual Refresher 1“

 • Picture 4

  Novo rukovodstvo Ministarstva odbrane BiH u posjeti OK OS BiH

 • Picture 5

  Ministar odbrane BiH Sifet Podžić sa zamjenicima Mijom Krešićem i Mirkom Okolićem održao informativni sastanak sa pripadnicima OS BiH i zaposlenicima MO BiH

 • Picture 6

  Održan Okrugli sto sa informativnim brifingom Zajedničkog štaba OS BiH sa Asocijacijom VDP-a akreditovanih u Bosni i Hercegovini

 • Picture 7

  Božićni prijem u Centru za osnovnu obuku u Pazariću

 • Picture 8

  Božićni prijem u kasarni “ Žarko Zgonjanin“ u Prijedoru

 • Picture 9

  Božićni prijem u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju

 • Picture 10

  Počeo Komandno-štabni kurs – klasa 20-I

 • Picture 11

  Godišnjica formiranja 123. lahke brigade Armije RBiH