Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Počelo takmičenje „Admiral Pitka Recon Challenge 2019“ u Estoniji

 • Picture 1

  Obilježavanje Manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2019“

 • Picture 2

  Oružane snage BiH angažovane na rasklapanju mosne konstrukcije na rijeci Spreči u općinama Petrovo-Gračanica

 • Picture 3

  Učešće pripadnika OS BiH na "International Visitors Leadership Program" u Sjedinjenim Američkim Državama i posjeta Ambasadi BiH u Washingtonu, te Stalnoj misiji BiH pri UN-u u New Yorku

 • Picture 4

  Načelnik Oružanih snaga Švicarske u posjeti lokaciji „Rajlovac“ Sarajevo

 • Picture 5

  Oružane snage BiH angažovane na saniranju deponije smeća na lokalitetu Donje Kolibe na području općine Brod

 • Picture 6

  Nastupna posjeta komandanta EUFOR-a u BiH generalmajora Reinharda Trischaka, komandi 6. pješadijske brigade

 • Picture 7

  Obilježavanje godišnjice formiranja 6. Korpusa Armije RBiH

 • Picture 8

  Obilježavanje 26. godišnjice od pogibije Envera Šehovića, heroja oslobodilačkog rata

 • Picture 9

  Završena priprema pripadnika OS BiH za Međunarodno vojno takmičenje “Admiral Pitka Recon Challenge 2019”

 • Picture 10

  Posjeta Generalnog inspektora Komandi logistike na lokaciji „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj