Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine obilježen u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj

 • Picture 1

  Generalpukovnik Senad Mašović u Monsu na sastanku sa generalom Woltersom - vrhovnim komandantom Savezničkih snaga za Evropu

 • Picture 2

  Obilježavanje dana OS BiH

 • Picture 3

  Polazici Centra za obuku podoficira OS R. Turske posjetili Zajednički štab OS BiH

 • Picture 4

  Uspješno realizovan Kurs za razvoj vođa u 5. pješadijske brigade OS BiH

 • Picture 5

  ORUŽANE SNAGE BiH U 2019. GODINI

 • Picture 6

  56 mladih podoficira OS BiH promovisano u čin vodnika

 • Picture 7

  „Opšta procjena minski sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini 2018-2019“

 • Picture 8

  Posjeta Vojnog muftije komandi i jedinicama u kasarni „Adil Bešić“ u Bihaću, povodom obilježavanja Mevluda

 • Picture 9

  Obuka pripadnika iz sastava OS BiH sa jedinicom iz sastava EUFOR-a i Jedinicom za podršku Kantonalnog MUP-a USK-a u kasarni „Adil Bešić“ u Bihaću

 • Picture 10

  Obilježavanje Mevluda – rođenja Božijeg poslanika Muhammeda, a.s.

 • Picture 11

  Komandantski pregled u bPZO