Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Instruktori 2.HS br. ZS i PZO nastavljaju sa specijalističkom obukom deklarisanih jedinica

 • Picture 1

  Oružane snage BiH angažovane na uklanjanju porušenog mosta na području općine Petrovo

 • Picture 3

  Zajednička obuka jedinica vojne policije

 • Picture 4

  Subregionalni kontrola naoružanja na lokaciji kasarne „Josip Karimović Grabo“ Žepče od strane Republike Hrvatske

 • Picture 5

  Zajednički iftar na lokaciji kasarne “Josip Karimović Grabo” Žepče

 • Picture 6

  Učesnici vježbe „Immediate response 19“ posjetili vojnog kapelana poligona Slunj

 • Picture 7

  Oproštajna posjeta komandanta EUFOR-a u BiH generalmajora Martina Dorfera 4. pješadijskoj brigadi

 • Picture 8

  Komanda 4.pbr OS BiH realizovala MAPEX vježbu

 • Picture 9

  Ispraćaj pripadnika OS BiH na vježbu „CAPABLE LOGISTICIAN 2019“ koja se realizuje u republici Poljskoj od 20. maja do 21. juna 2019. godine

 • Picture 10

  Uspješno realizovana zajednička vojna obuka pripadnika 5. pbr OS BiH i brZS i PZO

 • Picture 11

  Realizacija vježbe „SADEJSTVO 2019“