Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  CAX– Kompjuterski podržana vježba na sistemu JCATS sa BBG 5.pbr

 • Picture 1

  Promocija vojnog poziva u organizaciji CRT Banja Luka

 • Picture 2

  Promocija vojnog poziva u OS BiH za 2019. godinu, Doboj

 • Picture 3

  Konferencija o doktrini OS BiH za 2019. godinu

 • Picture 4

  Pripadnici 4. pješadijske brigade učestvovali u akciji Sat za planetu zemlju

 • Picture 5

  Provođenje inspekcije specificiranog područja u BiH od strane inspekcijskog tima po sporazumu „Bečki dokument 2011“

 • Picture 6

  Centru za operacije podrške miru OS BiH dodijeljeno priznanje za izvanredan doprinos implementaciji NATO programa “Building Integrity”

 • Picture 7

  Realizovan M2M događaj iz oblasti civilno-vojne saradnje

 • Picture 8

  Održan sastanak vojnog dijaloga OS BiH i OS Republike Turske

 • Picture 9

  Posjeta komandanta Komandnog operativnog centra Glavnog štaba Oružanih snaga R. Hrvatske sa delegacijom

 • Picture 10

  Posjeta delegacije 21. Theater Sustainment Command Američke komande za Europu

 • Picture 11

  Angažovanje helikoptera za obuku izviđačkih jedinica u zimskim uslovima