Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Angažovanje i ustupanje resursa Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH za podršku „EYOF-2019“

 • Picture 1

  Konferencija Mreže načelnika generalštabova „Žene, mir i sigurnost“

 • Picture 2

  Sportsko takmičenјe u malom fudbalu na nivou 4. pbr na lokaciji 2. pješadijskog bataljona iz Bileće

 • Picture 3

  Konferencija o obuci za 2018. godinu

 • Picture 4

  Ceremonija završetka obuke klase oficira-ljekara u Domu OS BiH

 • Picture 5

  Izvršena inspekcija naoružanja u skladu sa “Bečkom dokumentu 2011”

 • Picture 6

  Inspekcija specifičnog područja u skladu sa „Bečkim dokumentom 2011“

 • Picture 7

  Na nivou 5.pbr OS BiH realizovan turnir u malom fudbalu (FUTSAL)

 • Picture 8

  General Jerkić prisustvovao Danu visokih zvanica povodom međunarodnih vojni vježbi COOPERATIVE RESOLVE-19 i WINTER-19 u Republici Turskoj

 • Picture 9

  Načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović primio generalpukovnika Jana Broeksa, šefa Odjela međunarodnog vojnog osoblja NATO-a

 • Picture 10

  Realizacija aktivnosti „Kurs razvoja vođa“

 • Picture 11

  Primopredaja dužnosti komandanta artiljerijskog bataljona/6.pbr