Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Realizacija obuke „HMMWV Operations and Logistics Chain“ – „HMMWV operativni i logistički lanac“

 • Picture 1

  Pukovnik Fadil Ramić proglašen za najuzornijeg polaznika Kraljevskog koledža za odbrambene studije u Londonu

 • Picture 2

  Početak realizacije II faze Osnovne oficirske obuke - VI klase kandidata za prijem u OS BiH u početnom činu oficira

 • Picture 3

  Efikasnije deminiranje uz primjenu nove metode netehničkog izviđanja

 • Picture 4

  Održan brifing komandanata brigada OK OS BiH putem video konferencije

 • Picture 5

  Postavljena jedinstvena obilježja na lokacije 5.pbr OS BiH

 • Picture 6

  Obilježena slava Hrama sv. Prokopija na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice

 • Picture 7

  Polugodišnja analiza protivminskih akcija OS BiH u 2019. godini

 • Picture 9

  Oružane snage BiH pružile podršku „Maršu mira 2019.”

 • Picture 10

  Kontrolno tehnički pregled MiMES-a u 2019. godini

 • Picture 11

  Ceremonija završetka 1. faze obuke 6. klase kandidata na Osnovnoj obuci za oficire