Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Realizovan Dan za posjetioce SEL-1 ocjenjivanja Batalјonske grupe lake pješadije

 • Picture 1

  Generalpukovnik Senad Mašović na 23. Konferenciji načelnika štabova Američko-jadranske povelje u Drači

 • Picture 2

  Komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Reinhard Trischak posjetio Komandu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka

 • Picture 3

  Počela sa radom 3. Međunarodna konferencija vojnih imama

 • Picture 4

  Smotrom jedinice počelo SEL-1 ocjenjivanje Batalјonske grupe lahke pješadije

 • Picture 5

  Zamjenik Komandanta NATO štaba u Sarajevu posjetio COO Pazarić

 • Picture 6

  Porodično druženje članova Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika sa predstavnicima MO BiH i OS BiH

 • Picture 7

  Zajednička vježba pripadnika 3.PB/4.PBR OS BiH i EUFOR-A

 • Picture 8

  Pripadnici 2.HS br ZS i PZO i pripadnici SJP MUP Zenica proveli zajedničku obuku

 • Picture 9

  Pripadnici OS BiH učestvovali na vježbi “Saber Junction 19”

 • Picture 10

  Učešće delegacije OS BiH na 6. Forumu komandanata evropskih kopnenih snaga

 • Picture 11

  Održan Okrugli sto sa Udruženjem vojno-diplomatskih predstavnika u BiH