Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 1

  Zajednička obuka jedinica vojne policije

 • Picture 2

  Subregionalni kontrola naoružanja na lokaciji kasarne „Josip Karimović Grabo“ Žepče od strane Republike Hrvatske

 • Picture 3

  Zajednički iftar na lokaciji kasarne “Josip Karimović Grabo” Žepče

 • Picture 4

  Učesnici vježbe „Immediate response 19“ posjetili vojnog kapelana poligona Slunj

 • Picture 5

  Oproštajna posjeta komandanta EUFOR-a u BiH generalmajora Martina Dorfera 4. pješadijskoj brigadi

 • Picture 6

  Komanda 4.pbr OS BiH realizovala MAPEX vježbu

 • Picture 7

  Ispraćaj pripadnika OS BiH na vježbu „CAPABLE LOGISTICIAN 2019“ koja se realizuje u republici Poljskoj od 20. maja do 21. juna 2019. godine

 • Picture 8

  Uspješno realizovana zajednička vojna obuka pripadnika 5. pbr OS BiH i brZS i PZO

 • Picture 9

  Realizacija vježbe „SADEJSTVO 2019“

 • Picture 10

  Posjeta delegacije Komande za obuku Vojske Srbije deminerskom bataljonu

 • Picture 11

  General Mašović na vježbi ”Immediate response 19”