Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Komandantica Štaba NATO-a u Sarajevu posjetila ZŠ OS BiH

 • Picture 1

  Posjeta visoke državne delegacije Katara Ministarstvu odbrane BiH - Prijateljski i partnerski odnosi u oblasti odbrane Bosne i Hercegovine i Katara

 • Picture 2

  Posjeta pripadnika Ureda za odbrambenu saradnju i Američke vojske 1. pješadijskom bataljonu

 • Picture 3

  Načelnik štaba EUFOR-a Horváth posjetio 4. pješadijsku brigadu

 • Picture 4

  Brigadno takmičenje 4.pbr u orijentacijskom trčanju

 • Picture 5

  Ceremonija početka obuke 20. klase kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku Pazarić

 • Picture 6

  Pripadnici OS BiH sudjelovali na vojnoj vježbi u SAD-u

 • Picture 7

  Realizovana obuka izviđačkih jedinica - ekipa OS BiH spremna za takmičenje u Estoniji

 • Picture 8

  General Mašović primio Vojnog atašea Republike Austrije u BiH

 • Picture 9

  Dodjela činova 2772018

 • Picture 10

  Realizacija obuke „Uloga komandnog kadra u operacijama održavanja na taktičkom nivou"

 • Picture 11

  Blagoslov kapele u kasarni “Ante Bruno Bušić”