Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Ceremonija ispraćaja Pješadijske jedinice iz sastava 6.pbr OS BiH u NATO vođenu misiju „Odlučna podrška“ u IR Afganistan

 • Picture 1

  Ceremonija ispraćaja Pješadijske jedinice i Jedinice vojne policije OS BiH u NATO vođenu misiju „Odlučna podrška“ u IR Afganistan

 • Picture 2

  General Mašović primio zamjenika komandanta Združene komande NATO snaga u Napulju i komandanta NATO štaba u Sarajevu

 • Picture 3

  Posjeta delegacije Centra za obuku podoficira OS R. Turske

 • Picture 4

  Zajednički iftar na lokaciji

 • Picture 5

  Posjeta kineskog vojnog atašea Operativnoj komandi OS BiH

 • Picture 6

  Realizacija Naprednog ABHO kursa

 • Picture 7

  Kvalifikacijsko bojevo gađanje (KBG) pripadnika bPZO iz pješadijskog naoružanja

 • Picture 8

  Realizovana Glavna planska konferencija za Vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 18-5“

 • Picture 9

  Subregionalna kontrola naoružanja na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice od strane R. Srbije

 • Picture 10

  Ispraćaj brigadnog generala dr. Kenana Dautovića na novu dužnost

 • Picture 11

  Ramazanski iftar u Komandi za obuku i doktrinu