Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Realizacija M2M događaja BIHSPP1901245ICE "Demining Medic Annual Refresher 2“

 • Picture 3

  Realizacija MAPEX vježbe komande i jedinica 3/6.pbr

 • Picture 4

  Generalpukovnik Senad Mašović u posjeti Oružanim snagama Republike Turske

 • Picture 5

  U Pazariću održana selekcija učesnika takmičara Best Warrior u Marylandu

 • Picture 6

  Primopredaja dužnosti komandanta 1/6.pbr

 • Picture 7

  Dragovoljno darivanje krvi na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice

 • Picture 8

  Održan Okrugli sto sa Asocijacijom VDP-a akreditovanih u Bosni i Hercegovini

 • Picture 9

  Zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu boravio u radnoj posjeti Brigadi taktičke podrške

 • Picture 10

  Oružane snage BiH angažirane na uspostavljanju prohodnosti putnih komunikacija na području općine Livno

 • Picture 11

  Realizovana Inicijalna Planska konferencija (IPC) za vježbu vanjskog ocjenjivanja “Dinamičan odgovor 19-5”