Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Obilježavanje “svetog Juraja”, Patrona kasarne „Sinovi Posavine“ u Orašju

 • Picture 2

  Održana 13. Konferencija Generalnog inspektorata MO BiH i inspektora u komandama i jedinicama Oružanih snaga BiH

 • Picture 3

  General Mašović primio ambasadora Saudijske Arabije u BiH Hani bin Abdullaha Mominaha

 • Picture 4

  Početak obuke 6. klase kandidata na osnovnoj obuci za prijem u OS BiH u početnom činu oficira

 • Picture 6

  Održan 17. Koordinacijski komitet za rješavanje viškova NMiMES-a u OS BiH

 • Picture 7

  Not translated

 • Picture 8

  Posjeta LOT tima EUFOR-a OS Švicarske kasarni „Božan Šimović“ Čaplјina

 • Picture 9

  Delegacija Nacionalnog odbrambenog univerziteta Islamske Republike Pakistan posjetila OK OS BiH

 • Picture 10

  Kvartalni brifing po obuci inžinjerijskog bataljona

 • Picture 11

  Promocija u Cazinu